Sundhedsreform


Regeringen er kommet med et udspil til en reform af sundhedsvæsenet. Det indeholder en lang
række elementer. Det meste omtalte er nok nedlæggelsen af regionerne og dermed de folkevalgte
regionsråd. Og ret beset er den nuværende konstruktion af regionerne med valg til et regionsråd, der
ikke kan udskrive skatter, ikke særlig heldig. Regionsrådenes opgaver bliver nemlig blot at fordele
for få ressourcer - der er bevilget af folketinget. Det er dermed en konstruktion, som gør det svært at
placere ansvaret for problemer entydigt på enten regionerne eller sundhedsministeren/regeringen.

Men regeringens forslag indebærer at hvert regionsråd afløses af en bestyrelse på seks personer.
Disse udpeges af regeringen. Det bliver denne bestyrelse, som tilrettelægger ambulanceberedskabet
og fordeler opgaverne mellem sygehusene. Så intet tyder på hverken mere borgerindflydelse på
væsentlige beslutninger eller en mere klar ansvarsfordeling end nu - tværtimod.

Regeringens udspil lægger ikke skjul på, at det er et formål med sundhedsreformen at ændre
sundhedsvæsnets tilgang til det øgede antal ældre i samfundet og dermed i sundhedsvæsnet, hvilket
ellers vil betyde et øget ressourceforbrug (denne bekymring omkring ressourceforbruget burde få
alarmklokkerne til ringe for den almindelige dansker). Retfærdigvis skal siges at regeringens udspil
regner med øgede midler på sundhedsområdet, hvilket blandt andet skal ske ved at spare 1,5 mia.
kroner ved at nedlægge regionerne. Regeringen fremhæver at man sparer honorarer til de mange
regionsrådsmedlemmer. Men pengene til regionsrådsmedlemmer og partier udgør under 80 mio.
kroner om året, så der mangler forklaring hvor langt størstedelen af disse besparelser skal komme
fra. Også overfor disse tal bør den almindelige dansker altså have en sund skepsis. Så længe der
ikke er fremlagt mere detaljerede oplysninger om de planlagte besparelser, er der absolut grund til
at frygte at regeringen fodre hunden med sin egen hale.

Det korte af de lange er at det danske sundhedsvæsen har brug for flere hænder mere end
strukturændringer. Der skal flere læger, flere sygeplejersker og dermed flere penge til.
1/2-2019
Del på facebook:
Go to top
Template by JoomlaShine