Ny centralisering


Danmark har været hårdt ramt af en centraliseringsbølge gennem den sidste halve snes år. I
kølvandet på kommunalreformen forsvandt over 300 folkeskoler. Antallet af land- og
yderkommuner, hvor der udbydes erhvervsuddannelser, samt korte og mellemlange uddannelser er
faldet. Alene i region Midtjylland er syv sygehuset blevet lukket. Læg dertil at retsreformen betød
lukkede politistationer og domhuse.

Desværre fortsætter centraliseringen. For eksempel betyder det såkaldte omprioriteringsbidrag
kombineret med taxameterfinansieringen på uddannelserne at det bliver stadigt sværere at
opretholde uddannelser i Udkantsdanmark.

Og hvis nogen tror at regerings to runder af udflytning af statslige arbejdspladser har skabt en
ligelig fordeling hen over landet, så må de tro om igen. København har 82 statslige arbejdspladser
pr. 1000 indbyggere, mens Ringkøbing-Skjern til sammenligning har 21. Tallet for Holstebro er 45.
Det kan desuden tilføjes at de bedst betalte statslige arbejdspladser er de københavnske.

Og faktisk viser tallene at regeringens første udflytning af statslige arbejdspladser ikke skabte flere
af disse i provinsen. På trods af udflytningen faldt antallet af statslige arbejdspladser i provinsen fra
2015 til 2017 fra 95.680 til 95.640.

På trods af øget fokus på skævvridningen mellem land og by så må man erkende at den politiske
vilje til andet end symbolske tiltag og lappeløsninger på området ikke er til stede.

2/2-2019