12. Ældrepolitik og folkepension

Folkepensionen skal bevares som en rettighed til alle. Den skal tildeles uden indblanding i pensionisternes privatliv. For de ældre skal der indføres følgende velfærdsrettigheder: Ret til en daglig tur i frisk luft for plejekrævende ældre, ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre, ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen, ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gængse hjælpemidler leveres inden for 2 dage. Visitering af hjemmehjælp skal være uafhængig og foretages efter samme kriterier for alle i hele Danmark. For folkepensionisten skal der være mulighed for at vælge en anden leverandør, såfremt pensionisten ikke er tilfreds med det offentlige tilbud. Det skal være muligt for folkepensionister, der er utrygge ved at bo alene, men som ikke nødvendigvis er plejekrævende, at flytte til ledige lejligheder på plejehjem.

Go to top
Template by JoomlaShine