6. Arbejdsmarked

Et velfungerende privat erhvervsliv er forudsætningen for en fortsat velstandsudvikling i samfundet og nødvendig for at opnå fuld beskæftigelse. Derfor skal arbejdssøgende i videst mulig omfang i ustøttet privat beskæftigelse. Men vi ønsker, at alle danske borgere i den arbejdsduelige alder garanteres et arbejde indenfor to måneder. Denne jobgaranti vil betyde, at enhver diskussion om størrelsen på dagpenge/kontanthjælp og modtagernes rådighedsforpligtelse er overflødig. Jobgarantien gælder også for deltidsansatte, der ønsker fuldtidsarbejde. Vi støtter at arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og arbejdsforhold, men der skal sættes ind med lovgivning mod social dumping.

Go to top
Template by JoomlaShine