19. Familiepolitik

Familierne skal have frihed til at indrette deres familieliv, som de ønsker. Med frihed følger dog også ansvar for børnenes opvækst og skolegang. I det omfang familien ikke er i stand til at varetage børnenes tarv, træder staten til og sikrer børnenes vilkår under opvæksten - eventuelt gennem en tvangsfjernelse af børnene. Det er et vigtigt mål for os at bryde med den negative sociale arv. Staten støtter blandt andet op om familien med følgende velfærdsrettigheder: Der er højest 3 børn pr. voksen i vuggestuerne, højest 6 børn pr. voksen i børnehaverne, højest 3 børn pr. voksen i dagplejen, mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutionerne samt pasningsgaranti uden lukkedage.

Børne- og ungeydelsen konverteres gradvist til et skattefradrag som et værn mod velfærdsturisme.

Go to top
Template by JoomlaShine