16. Flygtninge og indvandring

Indvandring har gennem mange år været genstand for kraftig debat i samfundet, dels på grund den fejlslagne integration, og dels på grund af presset fra udenlandske arbejdere og studerende. Vi ønsker, at Danmark får den flygtninge- og indvandringspolitik, som danskerne ønsker. Vi mener derfor, at denne politik skal sendes til folkeafstemning. Til denne folkeafstemning vil vi anbefale et forslag om, at Danmark løfter en forholdsmæssig del af byrden i forhold til at beskytte verdens forfulgte flygtninge. Som udgangspunkt tager Danmark ansvar for beskyttelsen af flygtningene i nærområderne, men det kan også være i Danmark. Det er udgangspunktet, at flygtningene skal vende tilbage til deres eget land/område - også i tilfælde hvor dette har et langt tidsperspektiv. Derfor skal indsatsen i Danmark ikke rette sig mod at flygtningene integreres i det danske samfund, men mod at forberede flygtningene på repatriering. Statsborgerskab tildeles først, når en udenlandsk statsborger i Danmark i praksis er blevet dansker (bedømt ud fra Grundtvigs tre mål for danskhed: sprog, egenopfattelse af nationalitet og følelser/engagement for/i Danmark).

Go to top
Template by JoomlaShine