22. Folkekirke og religion

Danmark skal være et sekulært samfund, hvor religion er en privat sag. Folkekirken skal sættes fri, men dog stadig understøttes af staten. Den frie folkekirke afgør selv sine indre anliggende, f.eks. omkring vielser.