8. Grundskolen

Den lokale folkeskole er i mange små landsbysamfund helt afgørende for samfundets overlevelse. Og ingen er vel bedre til at pege på den rigtige skole for eleverne end deres forældre. Forældrene skal derfor have mulighed for at starte og drive deres egen folkeskole. Altså ikke en friskole med forældrebetaling, men en folkeskole uden forældrebetaling. Driften af skolen skal finansieres gennem et offentligt driftstilskud på størrelse med de offentlige udgifter til en tilsvarende offentlig folkeskole. På den måde kan man få den skolestruktur, som passer til behovet. Er en skole god nok, så vælger forældrene den til deres børn. Vi anderkender, at for nogle unge er et efterskoletilbud som et alternativ til en traditionel grundskole meget værdifuld. For offentlige folkeskoler skal gælde følgende velfærdsrettigheder: Der maksimalt være 24 elever i klasserne, der skal være et tilbud om lektiehjælp af høj kvalitet, målrettet støtte til elever, som ikke kan læse ved udgangen af 1. klasse, sund og billig mad på alle skoler, tilbud inden 3 måneder for elever med behov for specialundervisning, og sikre, sunde og stimulerende ude- og indearealer på skolerne.

Go to top
Template by JoomlaShine