14. Landbrug, fiskeri, fødevarer og dyrevelfærd

Der skal skabes gode rammer for vores landbrug, fiskeri og fødevareproduktion til gavn for beskæftigelsen, eksporten og samfundets velstand. Det skal blandt andet ske gennem en mere smidig lovgivning, der gør det mere enkelt at drive landbrug i Danmark. I EU skal der arbejdes for et gradvis støttefrit landbrug. Der skal gælde bopælspligt for danske landbrug. Fiskeriet skal baseres på en bæredygtig bestand. Al fangst skal landes, og fiskeopdræt skal være muligt. Transport af levende dyr skal ske under ordnede forhold. Fødevaresikkerheden skal sikres gennem kontrol og entydig mærkning. Dyrevelfærden skal sikres gennem klar lovgivning og effektiv kontrol.

Go to top
Template by JoomlaShine