23. Offentlig sektor

Vi mener, at Danmark skal administreres på to niveauer: Det borgernære niveau og det nationale niveau. Som følge heraf mener vi, at regionerne skal nedlægges. Vi støtter det kommunale selvstyre som et middel til en effektiv administration - ikke som et mål i sig selv. Vi har ikke noget mål for væksten i den offentlige sektor, hvilket skyldes at vi mener, at det er samfundets samledes velstand, som er interessant (den enkelte borger får ikke flere penge til rådighed af, at pengene er en tur omkring skattevæsenet). Vi har i dette program en række forslag til en bedre velfærd, som kræver finansiering. Vi har derfor også forslag til denne finansiering. Den væsentligste finansiering er, at flere på offentlig forsørgelse kommer til at forsørger sig selv. Men vi vil også fjerne mediestøtten, stoppe aktiveringsindsatsen, omlægge indtægterne fra Danske Spil, reducere forskellige støtteordninger (herunder erhvervsstøtteordninger)omlægge kulturstøtten og udviklingsbistanden. Vi vil sætte ind overfor grænseoverskridende skattespekulation. Statens uddannelsesstøtte skal delvist omlægges fra stipendier til lån på lempelige vilkår. Rentefradraget, boligstøtten og støtte til opførelse af boliger skal udfases. Borgerne skal have fuld indsigt i den offentlige administration, og derfor skal offentlighedsloven ændres.

Go to top
Template by JoomlaShine