Referat fra

Ordinær generalforsamling

I FÆLLELISTEN den 24. april 2019

afholdt i Skave Multihus

Generalforsamlingen startede med sangen ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.

  1. Valg af dirigent: Valgt blev Esther Jacobsen
  2. Beretning: Formanden Peter Kristensen aflagde beretning. Han nævnte at den nuværende bestyrelse blev valgt på ekstraordinær generalforsamling den 11.11.18, og den nye bestyrelse skal arbejde for at skaffe nye medlemmer. Der er udsendt indbydelse til generalforsamling til ca. 400 nuv. og gamle medlemmer. Der var mødt 11 medlemmer frem. Ny hjemmeside er under udarbejdelse af Bendy og blev præsenteret for de fremmødte. Ny folder er udfærdiget af Peter og blev præsenteret – bedre papirkvalitet vil komme senere. Egen produktion på alm. printer ønskes. Vi skal også mere i medierne. Der har været kontakt til 2 andre partier, Borgernes Folkeparti og Udkantspartiet, der forventes at komme flere møder med disse, efter Se i øvrigt punkt 4 i dagsordenen. Peter mener at det ikke skulle være umuligt at kunne samle stillere nok til et folketingsvalg – ikke nu men næste folketingsvalg (Claus Riskjær eksemplet) Peter mener det er muligt at komme videre med Fælleslisten, men der skal gøres en stor indsats fra bestyrelsen side.  
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for året 2018: Fremlagt og kommenteret af Sv. E. Skytte. Godkendt af generalforsamlingen.

Kassebeholdningen pr. 1/1-19 38.954,68 kr.

  1. Forslag fra bestyrelsen: Forslag til § 12 blev vedtaget som følger:

Generalforsamlingen kan med ¾ stemmeflertal, blandt de fremmødte, beslutte at sammenlægge Fælleslisten med et andet parti med et formål, der er i overensstemmelse med Fælleslistens formål.

Kontingent: Bestyrelsen foreslår 100 kr, dog 50 kr for studerende med               studiekort – vedtaget.

  1. Ingen forslag fra medlemmer modtaget.
  2. Valg af stemmetællere: Esther og Peter
  3. Valg af 3 best.medlemmer

Jens Chr. Bækgaard, Ib Henriksen og Peder Kildahl blev genvalgt

Suplanter: 1.ste -Sv.E. Skytte og 2.den –Anne Marie Blæhr er valgt.

  1. Revisor: Elna Bækgaard blev valgt.

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor følgende blev valgt:                  Formand Peter Kristensen

                                                     Næstform. Esther Jacobsen

                                                     Kasserer Sv. E. Skytte (uden for bestyrelsen)

                                                     Sekretær Peder Kildahl

                                                     Jens Chr. Bækgaard

                                                     Ib Henriksen

 

Referent: Peder Kildahl

 

NB! Næste bestyrelsesmøde: Kapelvej 1, 7830 Vinderup – den 3/6-19 kl. 19.00

 

 

Go to top
Template by JoomlaShine