10. Skatter/afgifter

Det danske skattetryk er verdens højeste. En stor del af afgifterne i Danmark vender ”den tunge ende nedad” sådan at forstå, at de fattigste betaler en større del af deres indkomst i visse afgiftstyper end mere velhavende borgere. Det vil vi lave om på ud fra princippet om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Vi vil også lave om på bilbeskatningen. For mange danskere er en bil en nødvendighed for at kunne transportere sig rundt. Offentlig transport, cykel eller andet er ikke et reelt alternativ for familier i de tyndt befolkede områder. Registreringsafgiften og vægtafgiften skal afskaffes og benzinafgifterne sættes ned. Personfradraget skal forhøjes til mindst 100.000 kroner, og boligbeskatningen skal reduceres. Ingen arbejdende dansker skal tvinges til at betale mere end halvdelen af sin indtægt i indkomstskat. Til gengæld vil vi sætte ind mod grænseoverskridende skatteunddragelse, skattely og skattespekulation.

Go to top
Template by JoomlaShine