4. Sundhedspolitik

Det er helt essentielt for det danske velfærdssamfund, at borgerne i alle egne af Danmark skal have adgang til læger, sygehuse og apoteker af ordentlig kvalitet indenfor en rimelig afstand. Effektiv akutmodtagelse og ambulanceberedskab er en del af dette, og her er vigtig med en lokal ekspertise. De senere år har udviklingen gået den forkerte vej på disse områder. Det skal standses, således at kun sjældnere og komplicerede behandlinger samles få steder. Kronisk syge skal have en markant bedre behandling end i dag. Fejlbehandlede skal sikres en rimelig erstatning, og private sundhedstilbud skal selv stå til ansvar for fejlbehandlinger. Der skal uddannes tilstrækkeligt med sundhedsfagligt personale, således at lægemanglen i Udkantsdanmark afhjælpes. Der skal indføres følgende velfærdsrettigheder indenfor sundhedsområdet: Omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme (f.eks. kræft), en seng på en stue ved indlæggelse (senge på gange og i baderum er uacceptable), genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra hospital, ventetiden ved telefonisk henvendelse til vagtlæge må ikke overstige 5 minutter, ventetiden til konsultation hos vagtlæge må maksimalt vare en time og hjemmebesøg fra vagtlæge skal aflægges senest indenfor 3 timer (akutte tilfælde skal naturligvis håndteres langt hurtigere).

Go to top
Template by JoomlaShine