1. Demokrati

Vi ønsker et folkestyre så tæt på den enkelte borger og så inddragende som muligt. Gennem decentralisering skal hver borger have størst mulig indflydelse på sit eget liv. Frihed og privat ejendomsret er uadskillige dele af et demokrati. Vi ønsker et velfungerende demokrati, der sikrer, at Danmark på alle områder får de love, som befolkningen ønsker. Derfor ønsker vi ændringer i vores nuværende demokratiske spilleregler. Efter schweizisk forbillede skal 50.000 vælgere via underskrifter kunne sende en lov til en bindende folkeafstemning (hvilket kræver en ændring af grundloven). Folketingsmedlemmer skal højest kunne vælges til i to valgperioder i træk, valgperioden skal være fire år uden mulighed for at statsministeren kan udskrive folketingsvalg, og dobbeltmandater må ikke forekomme. Folketingsmedlemmers og ministres pension og eftervederlag skal afspejle de almindelige pensionsforhold i samfundet..

Go to top
Template by JoomlaShine