9. Uddannelsespolitik

Vi mener, at alle skal blive så dygtige som muligt. En uddannelse med kvalitet og faglighed giver hver borger mulighed for at realisere sit potentiale i arbejdslivet. Vi vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, og vi vil give uddannelsesgaranti til erhvervsuddannelser, som erhvervslivet har mangel på. Mesterlæren skal gøres smidigere, således at den fremstår attraktiv for alle parter. Endvidere skal staten støtte, at flere voksne går fra at være ufaglærte til at være faglærte. Det almene gymnasium skal være rettet mod universitetet og have et adgangskrav på 7. Der skal fortsat være andre gymnasiale ungdomsuddannelser, som skal være rettet mod det øvrige uddannelsessystem. Der skal tages hånd om de unge med problemer, der ønsker at uddanne sig. Danske universiteter skal have et højt internationalt niveau. Kvaliteten af grundforskningen, undervisningen og den anvendte forskning skal være på højt niveau til gavn for samfundet og den studerende. Det skal sikres, at den fornødne kvalificerede arbejdskraft, f.eks. ingeniører og læger, er til stede til gavn for samfundets og dets borgere.

Go to top
Template by JoomlaShine