18. Udenrigspolitik, EU og forsvarspolitik

Vi betragter FN-medlemsskabet som en hjørnesten i dansk udenrigspolitik. Danmark skal engagere sig politisk - men ikke militært - i kampen for frihed, lighed og demokrati i verden. Danmark kan dog deltage i et fredsbevarende engagement i FN-sammenhæng. Vi mener, at såvel den danske stat som det danske civilsamfund bør hjælpe i katastrofesituationer rundt omkring i verden. Vi finder det til gengæld nødvendigt at individualisere den danske udviklingsbistand, således at det i højere grad er civilsamfundet end staten, der løfter denne vigtige opgave. Det kan f.eks. gøres gennem en ordning, som kendes i forbindelse med medlemskab af folkekirken, altså en særlig skat som opkræves blandt borgere, som er med i ordningen. Målet er på denne måde at nå FN’s anbefaling om at bistanden er på 0,7 % af BNI. Danmarks forsvar skal kunne hævde vores suverænitet. Vores eget forsvar vil ikke i alle krisesituationer være stærkt nok, og derfor betragter vi NATO-medlemsskabet som en grundsten i dansk sikkerhedspolitik. Vi vil kun lade Danmark gå ind i et fredsskabende engagement udenfor landets grænser i NATO-sammenhæng. Vi er tilhængere af EU som et samarbejde mellem suveræne stater. Men vi ønsker hverken at blive påtvunget velfærdsturisme, fælles asylpolitik eller en bevægelse af arbejdskraften over landegrænserne, der medfører løndumping.

Go to top
Template by JoomlaShine