3. Velfærdsrettigheder

Velfærdssamfundet er et udtryk for at danskerne i fælleskab løfter opgaven med at tage sig af de svageste i samfundet. Velfærdsamfundet skal blandt andet udvikles ved at danskerne garanteres visse minimumsrettigheder (velfærdsrettigheder). Det drejer sig blandt andet om normeringer i vuggestuerne, i børnehaverne og i dagplejen, pasningsgaranti uden lukkedage, gulvarealet i daginstitutionerne, skolevalg, antallet af børn i klasserne, lektiehjælp, læselæringshjælp, skolemad, frister for specialundervisning, omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, en seng på en stue ved indlæggelse, genoptræning, ventetid ved vagtlæge og hospitalsindlæggelse, pleje/hygiejne/rengøring og hjælpemidler hos visterede ældre, samt hjælp til socialt udsatte. Detaljerne for disse velfærdsrettigheder kan ses under de enkelte politikområder i dette program. For borgeren skal der være mulighed for at vælge et alternativt tilbud, såfremt det offentlige ikke kan levere rettighederne indenfor en rimelig tid og med en fastsat kvalitet. Ordentlig kvalitet i velfærdsordningerne er meget vigtigt. Da erfaringerne med udlicitering af velfærdsopgaver har været blandede, skal et private drevet velfærdstilbud være et alternativ for borgeren, som det står borgeren frit for at vælge eller lade være. Det skal sikres, at alle borgere har nem og brugbar adgang til offentlige myndigheder.

Go to top
Template by JoomlaShine